Home


Exit het podium, enter de virtuele klas. Enkele artiesten die niet voor één gat te vangen zijn, geven je graag een inkijk in een aantal onderwerpen die hen nauw aan het hart liggen. Schrijf je klas gratis in voor een uur cultuur via Zoom. First come, first served! Doelgroep: 3de graad middelbaar onderwijs; aanbod geldt tot aan de kerstvakantie

Ben je geïnteresseerd, maar geen leerkracht of leerling op de middelbare school? Geen probleem! Klik op een onderstaande les en vul je gegevens in.

Exit the stage and take a step into the the virtual classroom. There are ‘un-pigeonhole-able’ artists standing by, ready to offer special insights into any number of subjects that they hold close to their hearts. Register your class for one free hour of virtual culture via Zoom. First come, first served! Lessons are intended for the students in the last two years of secondary school, and are available until Christmas holiday.

Not associated with a class or no longer in secondary school? No problem! Click on a class below and fill in your information.


Aanbod / Selection

Klik op de kadertjes om in te schrijven.

Click on the boxes to sign up.


Vragen of opmerkingen? Mail: info[at]nadarensemble.be – of – bel: 0476 362 333 (Pieter Matthynssens)


Met de steun van: